Tilawat e Quran (Surah Abasa Ayat 1 to 42, Surah Takvir Ayat 1 to 29 & Surah Infitaar Ayat 1 to 19)

By July 18, 2017All, Tilawat e Quran

Tilawat e Quran (Surah Abasa Ayat 1 to 42, Surah Takvir Ayat 1 to 29 & Surah Infitaar Ayat 1 to 19) Qari Ustad Parhezgar, Urdu Translation by: Allamah Zeeshan Haider Jawadi.